W sprawie:
zmiany uchwały z dnia 10 marca 2021r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Stąporków na lata 2016 - 2023 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramuopracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym trybu konsult

Data uchwały:
2021-06-30

Numer uchwały:
XLIV/311/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego