W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2021-2033

Data uchwały:
2021-06-30

Numer uchwały:
XLIV/309/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia