W sprawie:
określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

Data uchwały:
2021-06-30

Numer uchwały:
XLIV/308/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.