W sprawie:
zawarcia porozumienia międzygminnego

Data uchwały:
2021-06-30

Numer uchwały:
XLIV/306/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia