W sprawie:
określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Stąporków na rok szkolny 2021/2022

Data uchwały:
2021-06-30

Numer uchwały:
XLIV/302/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego