W sprawie:
oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

Data uchwały:
2021-06-30

Numer uchwały:
XLIV/301/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia