W sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu

Data uchwały:
2021-06-08

Numer uchwały:
XLIII/294/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia