W sprawie:
zmiany uchwały Nr XXII/126/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie i powołania komisji konkursowej do jego prz

Data uchwały:
2021-06-01

Numer uchwały:
XLII/293/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia