W sprawie:
zmiany uchwały Nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie.

Data uchwały:
2021-06-01

Numer uchwały:
XLII/292/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia