W sprawie:
zmiany Uchwały nr XXXII/194/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu

Data uchwały:
2021-06-01

Numer uchwały:
XLII/288/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia