W sprawie:
zmian w Statucie Gminy Stąporków

Data uchwały:
2021-05-20

Numer uchwały:
XLI/287/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego