W sprawie:
wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Mokra

Data uchwały:
2021-05-20

Numer uchwały:
XLI/286/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem powzięcia