W sprawie:
przystąpienia do prac związanych z uzyskaniem przez Gminę Stąporków statusu uzdrowiska lub statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej

Data uchwały:
2021-05-20

Numer uchwały:
XLI/285/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia