W sprawie:
rozpatrzenia petycji wniesionej przez Panią Teresę Garland w dniu 1 marca 2021 roku.

Data uchwały:
2021-05-20

Numer uchwały:
XLI/282/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia