W sprawie:
rozpatrzenia petycji wniesionej przez Panią Teresę Garland dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego

Data uchwały:
2021-05-20

Numer uchwały:
XLI/281/2021

Podjęta przez:
Radę MIejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia