W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Stąporków, obręb geodezyjny Niekłań Mały, (teren przedsiębiorstwa GASPOL S.A.)

Data uchwały:
2021-05-20

Numer uchwały:
XLI/280/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia