W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Stąporków, położonego w rejonie skrzyżowania ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Stanisława Staszica.

Data uchwały:
2021-05-20

Numer uchwały:
XLI/279/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia