W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2021-2033.

Data uchwały:
2021-05-20

Numer uchwały:
XLI/271/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia