w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy.