W sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2021-2033

Data uchwały:
2021-03-30

Numer uchwały:
XL/268/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia