W sprawie:
zmiany Uchwały NR XXIII/131/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych

Data uchwały:
2021-03-30

Numer uchwały:
XL/267/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego