ZARZĄDZENIE NR 71 / 2004 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 11 października 2004 roku

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.