W sprawie:
uchwalenia „Aneksu nr 2 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stąporków”

Data uchwały:
2020-11-03

Numer uchwały:
XXXV/221/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia