w sprawie ustalenia ceny ofertowej, celem przystapienia do pisemnego przetargu na nabycie udziałów w nieruchomościach położonych w Stąporkowie.