W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu sołectwa Czarniecka Góra

Data uchwały:
2020-10-13

Numer uchwały:
XXXIV/216/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego