W sprawie:
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie przypadających od najemcy lokalu komunalnego


Data uchwały:
2020-10-13

Numer uchwały:
XXXIV/214/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia