W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2020-2032

Data uchwały:
2020-10-13

Numer uchwały:
XXXIV/205/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia