W sprawie:
określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie na 2020 r.

Data uchwały:
2020-10-13

Numer uchwały:
XXXIV/204/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.