W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2020-2032.

Data uchwały:
2020-08-10

Numer uchwały:
XXXII/195/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia