W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staporków na lata 2020-2032

Data uchwały:
2020-07-24

Numer uchwały:
XXXI/191/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia