W sprawie:
ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Stąporków

Data uchwały:
2020-07-24

Numer uchwały:
XXXI/190/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego