W sprawie:
uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stąporków

Data uchwały:
2020-07-24

Numer uchwały:
XXXI/189/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego