W sprawie:
określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Stąporków na rok szkolny 2020/2021

Data uchwały:
2020-07-24

Numer uchwały:
XXXI/188/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego