W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie

Data uchwały:
2020-07-24

Numer uchwały:
XXXI/186/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia