W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok

Data uchwały:
2020-07-24

Numer uchwały:
XXXI/184/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia