W sprawie:
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i szczegółowych warunków częściowego lub całkowite


Data uchwały:
2020-06-17

Numer uchwały:
XXX/182/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.