W sprawie:
zmiany statutu gminnej instytucji kultury "Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stąporkowie"

Data uchwały:
2020-06-17

Numer uchwały:
XXX/181/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.