W sprawie:
rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”) z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Data uchwały:
2020-06-17

Numer uchwały:
XXX/180/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia