W sprawie:
likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. ppor. Karola Niedzielskiego „Dobosza” w Niekłaniu Wielkim

Data uchwały:
2020-06-17

Numer uchwały:
XXX/179/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia