Informuje się wyborców Gminy Stąporków, że do dnia 27 czerwca 2020 r. można otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w związku ze zmianą miejsca pobytu.