W sprawie:
rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 17 grudnia 2019 r.

Data uchwały:
2020-04-20

Numer uchwały:
XXVIII/162/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa