W sprawie:
określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Stąporków na rok szkolny 2019/2020

Data uchwały:
2020-01-24

Numer uchwały:
XXIV/144/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.