W sprawie:
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg


Data uchwały:
2019-12-20

Numer uchwały:
XXIII/134/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego