W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Data uchwały:
2019-11-28

Numer uchwały:
XX/117/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2020 roku jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego