W sprawie:
rozpatrzenia petycji mieszkańców Stąporkowa z dnia 3 lipca 2019 roku.

Data uchwały:
2019-09-19

Numer uchwały:
XVI/102/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia