W sprawie:
zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2019 rok

Data uchwały:
2019-09-19

Numer uchwały:
XVI/101/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego