Formularz należy wydrukować jako dokument dwustronny, w formacie A-4 o proporcjach zgodnych z oryginałem (szczególnie druga strona), papier powinien być dobrej jakości)