w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stąporków przeznaczonej do oddania w dzierżawę.