ZARZĄDZENIE NR 62 / 2004 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 31 sierpnia 2004 roku

w sprawie przydziału obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.