W sprawie:
wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w miejscowościach: Niekłań Wielki i Furmanów

Data uchwały:
2019-04-26

Numer uchwały:
IX/63/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego